Minister Ferrier: 25% verhoging niet voor leerkrachten
12 September 2018, 08:00
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt duidelijk dat de 25% loonsverhoging die de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) met de regering overeen is gekomen, niet geldt voor leerkrachten. De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) ...
Comments have been disabled