Samenwerking belangrijk voor Gotong Royong Collectief
12 September 2018, 08:00
Het Gotong Royong Collectief (GRC) Lelydorp wil samen met burgers en de overheid werken aan het ontwikkelen en verbeteren van de woon-, werk- en leefomstandigheden in Lelydorp. Tijdens veldbezoeken worden buurtbewoners gestimuleerd om problemen in hun woongebied zelf aan te pakken. Volgens Edwar ...
Comments have been disabled