Federatie moet positie pensioenfondsen versterken
12 September 2018, 08:00
De oprichting van de Vereniging van Pensioenfondsen in Suriname (Pensioenfederatie Suriname) moet ervoor zorgen om alle onder het toezicht van de Centrale Bank van Suriname vallende pensioenfondsen lid te doen worden van de overkoepelende organisatie. Hierdoor kan eensgezind worden gewerkt aan h ...
Comments have been disabled