COMMENTAAR: Water duurder
15 September 2018, 08:00
IN RECORDTIJD IS de rij- en voertuigenbelasting opnieuw geïntroduceerd en de premie van de ziektekostenverzekering verhoogd. Aanpassing van het watertarief staat in de startblokken. Inflatieveroorzakende salarisaanpassing van hoogwaardigheidsbekleders,...
Comments have been disabled