Eenheid onder inheemsen bevorderen met expo
10 October 2018, 08:00
“Ons streven is om te werken aan eenheid, kennisdeling en meer respect voor elkaars overeenkomsten en verschillen. Ik geloof dat we hierdoor ook zullen komen tot een betere samenwerking”, zegt Dean Simons. Hij is de voorzitter van Stichting Sociaal Cul...
Comments have been disabled