Bouterse: ‘Marrons moeten kansen benutten ondanks crisis’
11 October 2018, 08:00
“Op de marronleiders en -organisaties van nu rust een enorme taak en verantwoordelijkheid om hun mensen samen met de andere Surinamers te helpen leiden naar betere tijden. Het benutten van kansen, ondanks en dankzij de crisis, moet daarbij een richtsno...
Comments have been disabled