Positie meisjes in Suriname niet rooskleurig
12 October 2018, 08:00
Op het eerste gezicht lijkt het alsof het goed gaat met meisjes in Suriname. Gelet op bijvoorbeeld het aantal inschrijvingen vanaf het secundair onderwijs, zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Maar er zijn verschillende aspecten die uitwijzen dat het minder goed gesteld is met de p ...
Comments have been disabled