Wegen vuilstortplaats Ornamibo worden grondig aangepakt
06 November 2018, 08:00
Ongeveer twee kilometer aan wegen op de stortplaats Ornamibo wordt aangepakt. De bestaande wegen worden opgeknapt, terwijl er nieuwe worden aangelegd. Er worden maatregelen getroffen om het dumpen van vuil effectief en efficiënt te laten verlopen. De werkzaamheden ter plekke kunnen nog ongeveer ...
Comments have been disabled