COLUMN: Regel is regel
06 November 2018, 08:00
Als het incident op de muloschool in Nickerie, en alle verhalen van andere scholen, mij één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat veel schoolreglementen aan revisie toe zijn. Simpel omdat ze niet voldoen aan de tijdgeest en de belevingswereld van de...
Comments have been disabled