Workshop voor formulering nationaal bevolkingsbeleid
07 November 2018, 08:00
Hoewel de strategie voor het ontwikkelen van een bevolkingsbeleid in het Ontwikkelingsplan (OP) is aangegeven, is dit nog niet ingevuld. Fundamentele keuzen zoals de nagestreefde bevolkingsgroei en omvang en hoe deze doelen te bereiken, moeten nog worden vastgesteld in samenhang met andere belan ...
Comments have been disabled