STREI!: Scheiding van Kerk & Staat
08 November 2018, 08:00
Diverse kerkgenootschappen hebben op 31 oktober jl. een oproep gedaan om ter ere van Martin Luther een aantal belangrijke zaken die spelen in onze maatschappij, aan te kaarten. Net zoals deze belangrijke voorvechter van transparantie anno 1517, hebben de kerkelijke leiders een aantal relevante punt ...
Comments have been disabled