COMMENTAAR: Politieoptreden
06 December 2018, 08:00
ER ZIJN LEGIO KLACHTEN over politieoptredens. Recentelijk zijn twee jongemannen, verdacht van een roofoverval, in hun woning gearresteerd door het Regio Bijstand Team. De ressortcommandant van het politiebureau Livorno bood de familie later zijn veront...
Comments have been disabled