Tassencontroles op scholen gaan onverkort door
13 February 2019, 08:00
De tassencontroles op glo en voj-scholen gaan onverkort door, zegt Milton Top, hoofd van de voj-inspectie. In maart 2018 is er een gesprek geweest tussen het Korps Politie Suriname en de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OWC) en Sport e...
Comments have been disabled