Het Socialisme/Communisme
06 October 2017, 08:00
Van ieder van zijn bekwaamheid, Van ieder naar zijn arbeid, Een leuze uit het ABC van het wetenschappelijk Socialisme, Een levensbeschouwing die solidariteit, kameraadschap,rechtvaardigheid, principes voorstaat, Volks democratie, ontwikkeling en welzijn als hoogste waarden kent, Socialisme tegen ko ...
Comments have been disabled