DA'91: Politieke naïviteit van DNA
13 July 2018, 23:45
DA’91 spreekt haar bezorgdheid uit over de aanname van de Inter-Amerikaanse Convention on Serving Criminal Sentences Abroad op 12 juli in De Nationale Assemblee. De argumenten en het tijdstip voor de aanname wekken op het minst bevreemding bij de partij. Wanneer belangrijke wetsproducten voor de ...
Comments have been disabled