COMMENTAAR: Uitleveringsverdrag
13 July 2018, 23:45
DE BEHANDELING VAN de ratificering van het Uitleveringsverdrag is in een stroomversnelling gekomen. De voorzitter van de parlementaire commissie voor Justitie en Politie, Rossellie Cotino (NDP), zegt dat volgens het Openbaar Ministerie het verdrag niet...
Comments have been disabled