COMMENTAAR: Zorg over monumentenzorg
13 April 2019, 08:00
DE ERFGENAMEN VAN Coenraad Jacob Johan van der Kuyp hebben een monumentaal pand van hun voorouder aan de Prinsessestraat geschonken aan Stadsherstel Suriname. Dat is uniek, want doorgaans kibbelen erfgenamen tot in het oneindige over wat er met bijzond...
Comments have been disabled