Erepromotie Carlo Jadnanansing
13 April 2019, 08:00
‘Terugkeer in de boezem van de staat’. Zo luidt de titel van de rede die woensdagavond in de Centrumkerk is uitgesproken door dr. Carlo Jadnanansing, bij het verkrijgen van zijn eredoctoraat van de Anton de Kom universiteit van Suriname (Adekus). De ge...
Comments have been disabled