Fols: Kinderrechtenverdrag niet selectief toepassen
14 April 2019, 08:00
Het presidium van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) bestaande uit vertegenwoordigers van de volgende lidorganisaties t.w. de Surinaamse Openbare onderwijzers Bond, de Katholieke Onderwijzers Bond, de Christelijk Onderwijzersbond Broederschap, de Bond van Leerkr ...
Comments have been disabled