Gesprek tussen Bep en Abop gestrand
17 April 2019, 08:00
Het gesprek tussen Bep en Abop dinsdagavond is op niets uitgelopen. Zowel Bep als de Abop voelt zich te groot om in elkaars partij op te gaan. Tijdens de ontmoeting zijn twee mogelijkheden besproken voor een eventueel samengaan: samensmelten of een lij...
Comments have been disabled