Gebruiksvoorwaarden

Jaanam.nl IS EEN DATINGSITE DIE UITSLUITEND VOOR VOLWASSENEN BEDOELD IS (U MOET MINIMAAL 18 JAAR ZIJN)

De service van Jaanam.nl is een manier voor volwassenen om online met elkaar in contact te komen.

Dit is een overeenkomt tussen u en Jaanam.nl.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich als lid aanmeldt bij Jaanam.nl. Door u aan te melden bij Jaanam.nl, verkrijgt u een lidmaatschap bij Jaanam.nl en gaat u akkoord met de voorwaarden en condities uit deze overeenkomst zolang u lid bent. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, willen wij u vriendelijk verzoeken om u niet aan te melden als lid.

De voorwaarden kunnen op elk moment door Jaanam.nl gewijzigd worden. In dit geval wordt u op de hoogte gesteld hiervan, zodat u kunt aangeven of u hiermee akkoord gaat of niet. Door u aan te melden als lid van Jaanam.nl verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent.

Zowel u als Jaanam.nl kan op elk moment uw lidmaatschap bij Jaanam.nl om welke reden dan ook beëindigen. Dit gaat in nadat de andere partij hier een bericht over heeft ontvangen. Jaanam.nl is gerechtigd om uw lidmaatschap terstond te beëindigen in geval u zich niet houdt aan de voorwaarden. In geval van misdrijf zullen wij terstond justitiele instanties inschakelen.

Uw lidmaatschap bij Jaanam.nl is strikt persoonlijk en is uitsluitend bedoeld voor uw eigen gebruik. U mag derden niet autoriseren om gebruik te maken van uw lidmaatschap.

Als lid gaat u met het onderstaande akkoord:

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die u invult bij uw aanmelding of doorgeeft aan andere leden.

U zult zich op geen enkele wijze schuldig maken aan racisme, bedreigende, aanstootgevende, intimiderende of seksueel getinte opmerkingen naar andere leden.

U zult bij uw aanmelding op geen enkele manier informatie meegeven waarmee andere leden u direct kunnen benaderen. Dus ook niet in de vrije tekst gedeelten.

U zult geen materiaal distribueren waar copyrights op rusten.

U bent de enige persoon die verantwoordelijk is voor de interactie met andere leden van Jaanam.nl. Jaanam.nl kan indien gewenst bemiddelen tussen u en andere leden van Jaanam.nl in geval van conflictsituaties.

VRIJWARING
U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Jaanam.nl geen enkele aansprakelijkheid voor uw handelen via Jaanam.nl draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.

ONLINE INFORMATIE
Jaanam.nl garandeert op geen enkele wijze dat ledeninformatie correct en/of betrouwbaar zijn. Een lid is zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de informatie die bij de aanmelding wordt aangeboden. Aangezien u degene bent die uiteindelijk beslist of u in contact wilt komen met een ander lid van Jaanam.nl op basis van de verstrekte informatie door het betreffende lid, is Jaanam.nl niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die geleden wordt doordat u bent afgegaan op de verstrekte informatie door het betreffend lid van Jaanam.nl.

WAARSCHUWING – LEES DIT!
Het is mogelijk dat andere Jaanam.nl leden (en ongeautoriseerde gebruikers of hackers) bij hun aanmelding aanstootgevende gegevens invoeren. Het is tevens mogelijk dat anderen door ongeautoriseerde toegang bij uw gegevens terecht kunnen komen. Daar het bij Jaanam.nl niet mogelijk is om expliciete contactgegevens op te geven kan de ongeautoriseerde gebruiker niet in contact met u komen anders dan via uw emailadres. Jaanam.nl is niet verantwoordelijk voor de informatie die u verschaft bij uw aanmelding. Houdt u scherp in de gaten welke informatie u verschaft bij uw aanmelding.

Jaanam.nl heeft het recht om het lidmaatschap te beëindigen indien een lid zich niet houdt aan de voorwaarden uit dit document. U en de degene aan wie u een bericht stuurt zijn de enigen die toestemming moeten geven voor de onderlinge uitwisseling van contactgegevens.
Alle communicatie die na dit moment onderling plaatsvinden en eventuele gevolgen hiervan zijn voor de volledige verantwoordelijkheid van u en het betreffende lid.

Jaanam.nl mag niet worden gebruikt voor het faciliteren van betaalde seks.

UW INFORMATIE
Jaanam.nl zal vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en zal alle voorzieningen treffen om uw gegevens op een veilige manier op te slaan en te gebruiken.

KLACHTEN
Indien u klachten heeft over de service van Jaanam.nl of over andere leden van Jaanam.nl kunt u dit doorgeven via het contactformulier.

BETALING
Nadat u ingelogd bent kunt u de actuele tarieven zien voor de verschillende abonnementen van Jaanam.nl. Indien u uw lidmaatschap wenst te beeindingen terwijl uw betaald abonnement nog loopt, is dit abonnement niet over te dragen aan een ander lid van Jaanam.nl. Ook is het niet mogelijk om voor de resterende tijd van uw betaald abonnement terugbetaald te krijgen.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval is Jaanam.nl aansprakelijk voor geleden verliezen, gemaakte kosten door het gebruik of het niet in staat zijn om de diensten van Jaanam.nl op de juiste wijze te gebruiken. Desalniettemin zal aansprakelijkheid voor Jaanam.nl zich in uitzonderingssituaties beperken tot het betaalde bedrag door een lid voor de diensten van Jaanam.nl.
Jaanam.nl is niet aansprakelijk ingeval ongeautoriseerde gebruikers of hackers toegang krijgen tot de gegevens van Jaanam.nl.

Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Den Haag.