Nieuws
17 Juli 2019, 08:00
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft aangegeven welke rol de banken spelen bij de uitvoering van de National Risk Assessment (NRA). De kick-off is maandag gegeven, waarna dezelfde middag en dinsdag nog workshops zijn gehouden voor diverse betrokkenen bij de ...
17 Juli 2019, 08:00
Kernvraagstukken havo aanpakken Aan het einde van het schooljaar staat het onderwijs volop in de belangstelling. De blikken zijn gericht op de uitslag van de examens. Studenten hopen van ganser harte dat de ...
17 Juli 2019, 08:00
De uitvaartdienst van Teshiro, Trushon, Jayden en Jelaini (een tweeling) is dramatisch verlopen. Bij het afscheid nemen, nog vóór de kistjes van de ‘engeltjes’ worden gesloten, breken de emoties los. Enkele personen slaken een hartverscheurende kreet, zakken in elkaar, maar zijn op ...
17 Juli 2019, 08:00
De verscherpte maatregelen van de Europese Unie (EU) voor de import van groenten en fruit was te verwachten en volgens de vooruitzichten zal het de komende jaren alleen maar erger worden voor onze groente- en fruitexporteurs. Verbetering van deze situatie zal niet op korte termijn optreden, om ...
17 Juli 2019, 08:00
Hoofdinspecteur van politie, August van Gobbel, waarnemend hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit, heeft schenking ontvangen van de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Het gaat om een deelschenking bestaande uit drug kit en een precursoren kit. De UNODC vertegenwoordigers Joao ...
17 Juli 2019, 08:00
Diepak Chitoe mag de komende zes maanden het ambt van notaris niet uitoefenen. Het Hof van Justitie (HvJ), dienende als het tuchtcollege tegen notarissen, heeft hem een schorsing van zes maanden opgelegd. Het bestuur van de Vereniging Notarissen en Kandidaat-Notarissen (VNKN) bevestigt tege ...
17 Juli 2019, 08:00
Vandaag worden Teshiro, Jayden en Jelaini (een tweeling) en Trushon begraven. De vier kleine kinderen zijn op 2 juli bij een brand aan de Ellestraat te Latour, overleden. De uitvaartceremonie vindt plaats in Ocer. Op die donkere dag is de peuter Delvano Eind ook omgekomen in een brand te Po ...
17 Juli 2019, 08:00
Onze natie is onlangs voor de zoveelste keer opgeschrikt door brand waarbij er levens zijn te betreuren. Wat een trieste vertoning was het op die bewuste dag. Erg triest en treurig waren ook de reacties via de sociale media. Ook deze keer heb ik mij ontzettend geschaamd voor mijn landgenoten e ...
17 Juli 2019, 08:00
Terwijl het drie jaar bekend is dat de Europese Unie (EU) maatregelen treft voor import van groenten, moet binnen drie maanden orde op zaken gesteld worden. Export van groenten uit Suriname zoals sopropo, boulanger, manja en peper is in een zorgwekkende situatie beland. Suriname staat op nu ...
17 Juli 2019, 08:00
Aan de directie van Suralco wil ik zeggen: Diverse mensen in Suriname begrijpen meer van de finale concepten over de Brokopondo overeenkomst, als u zou willen!Het uitgangspunt van de beëindiging van de Brokopondo overeenkomst waar wij in moeten geloven als we u beg ...