NPS: Nieuwe kansen voor het volk
22 April 2019, 08:00
Pasen is een Christelijke periode waarbij de opstanding van de zoon van God, Jezus Christus, wordt herdacht. Deze verrijzenis is een teken dat er leven is na de dood. Nadat Jezus de zonden van de mensen wegnam, is er voor hen een periode aangebroken va...
Reacties zijn uitgeschakeld