Nog grote groepen illegalen in Suriname
08 Augustus 2018, 08:00
Illegale vreemdelingen krijgen de kans om hun verblijfstatus legaal te maken. Het onder-directoraat Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie (J & P) is afgelopen maand gestart met het Project Legalisatie VII. Dit project is verlengd tot en met 15 december 2018. Onderdirecteu ...
Reacties zijn uitgeschakeld