Dispensatiegevallen onderwijs in gevaar
09 Augustus 2018, 08:00
Met de aangekondigde acties van de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (BIO) loopt de afhandeling van dispensatieaanvragen gevaar. Het gaat om verzoeken van leerlingen die twee keer in dezelfde klas zijn gedoubleerd of twee keer na elkaar zijn blijv...
Reacties zijn uitgeschakeld