De oostgrens: grenslijnbepaling of grensregio-ontwikkeling?
09 November 2018, 08:00
Bij de bepaling van de juiste loop van onze oostgrens rijst de vraag of het gaat om geopolitiek, geo-technologie, conservering van traditionele leefgewoonten, milieuconservering of ruimtelijke ordening- en planningsaspecten voor een groot gebied. Vast staat dat de vraag waar de grens tussen ons ...
Reacties zijn uitgeschakeld