Is de man met de korte lont zó invloedrijk?
09 November 2018, 08:00
De Bond Belangen Behartiging gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) vroeg in een motie dat de president ervoor moest zorgen dat de gepensioneerden 'het rechtmatige deel van de nationale verworvenheden' toebedeeld konden krijgen. De petitie is toen in ontvangst genomen door de man met de korte ...
Reacties zijn uitgeschakeld