Bachelor- én masteropleiding Psychologie geaccrediteerd
05 December 2018, 08:00
De bachelor- én de masteropleiding Psychologie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zijn dit jaar geaccrediteerd. Daarmee is deze de eerste studierichting waarvan zowel de Bachelor als de Master door het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie (NOVA) geaccrediteerd zijn. Dit beteke ...
Reacties zijn uitgeschakeld