Wisseling van de wacht in Nickerie
13 Januari 2019, 08:00
“De regering verwacht van alle districtscommissarissen dat ze een spilfunctie vervullen in het decentralisatieproces. Decentralisatie van het bestuur is immers een voorwaarde voor de vooruitgang van ons land en vormt het instrument tot democratisering....
Reacties zijn uitgeschakeld