Werkgroep voor herzien Wet Minimum Uurloon
04 Oktober 2017, 08:00
De drie jaar oude Wet Minimum Uurloon sluit volgens de vakbeweging en het bedrijfsleven onvoldoende aan op decent work en economische ontwikkeling. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft een tripartiete commissie benoemd onder leiding van de jurist Glenn Piroe, onderdirecteur van het mini ...
Reacties zijn uitgeschakeld