Financiële Nota: Voorbereiding BTW vergevorderd
04 Oktober 2017, 08:00
Het ministerie van Financiën meldt in de Financiële Nota 2018 dat de voorbereidingen voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW), die het komende jaar geïntroduceerd zal worden, in een vergevorderd stadium zijn. Voor het begrotingsjaar 2018 zal de regering zich blijven inzetten om de ingeslagen ...
Reacties zijn uitgeschakeld