Moestadja en VSB kibbelen over mate betrokkenheid
13 April 2019, 08:00
De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) stelt op geen enkel moment betrokken zijn geweest bij bespreking of voorbereiding van een voorzieningenfonds ten behoeve van het ouderschapsverlof. Ze zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de medede...
Reacties zijn uitgeschakeld